Praktyki w Grupie Infomedic

Praktyki w Grupie Infomedic dla studentów Politechniki Koszalińskiej

Praktyki realizowane są na podstawie skierowania (Wzór nr 3 do Zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich) wystawionego przez Politechnikę Koszalińską (kierownika praktyk dla danego kierunku) do Infomedic.pl Sp. Z.o.o. Sp. K. dla poszczególnych wydziałów i kierunków:

Wydział Elektroniki i Informatyki: informatyka
Wydział Technologi i Edukacji: pedagogika
Wydział Humanistyczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

lub dla pozostałych kierunków wg. zapotrzebowania oraz na podstawie jednorazowego porozumienia (Wzór nr 2 do Zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich).

Kierownicy praktyk studenckich na PK: http://tu.koszalin.pl/art/895
Zarządzenie Rektora PK 45/2019: https://tu.koszalin.pl/system/attachments/attaches/000/001/539/original/Zarzadzenie_Nr_19-45.docx


Wszelkich informacji dot. praktyk w Grupie Infomedic udziela Bartosz Kowalik, b.kowalik@infomedic.pl
Dokumenty można składać po uprzednim kontakcie mailowym i uzgodnieniu terminu spotkania. Przyjmujemy studentów przez cały rok. Istnieje możliwość rozbicia wymaganej liczby godzin praktyk na kilka miesięcy.