O Grupie Infomedic

Kim jesteśmy

Infomedic istnieje na rynku od ponad 10 lat. Dzięki funduszom uzyskanym z dotacji unijnej, w 2006 roku ruszyła bezpłatna infolinia Infomedic. Początkowo działalność firmy skupiała się na udzielaniu informacji medycznych o prywatnych placówkach. Bezpłatny numer umożliwiał pacjentom uzyskanie niezbędnych informacji, których aktualnie poszukują.

W tym samym roku firma podpisała kontrakt z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie obsługi całodobowej infolinii. Był to początek współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w późniejszych latach zaowocował współpracą z większością oddziałów NFZ w Polsce.


Infomedic.pl

Pomagając pacjentom zarówno ubezpieczonym, jak i poszukującym usług prywatnych, wiedzieliśmy dokładnie czego aktualnie potrzebują. Do firmy docierały informacje z państwowej instytucji ubezpieczeń zdrowotnych oraz od prywatnych placówek medycznych. Wtedy to zrodził się pomysł, aby zebrać i udostępnić całą tą wiedzę w jednym miejscu. Tak powstał portal Infomedic.pl, który pozwolił na publikowanie rzetelnych informacji i umożliwił pacjentom dostęp do wiadomości medycznych w każdym momencie.

Serwis zmieniał się wraz z potrzebami pacjentów i lekarzy. Obecnie oprócz aktualnych wiadomości medyczno-zdrowotnych i bazy lekarzy świadczących prywatne usługi medyczne, na stronie internetowej możliwa jest rejestracja on-line do specjalistów. Pacjenci mogą tu także zapoznać się i wyrazić własną opinię o lekarzach i placówkach medycznych.


Twoje Zdrowie

W trakcie działalności pojawiło się zapotrzebowanie na wydawanie wydawnictw informacyjnych. Rozszerzyło to wachlarz możliwości i ilość kałów informacji dostępnych dla pacjentów. W 2010 roku wydano pierwszy Informator Medyczny. Spis zawierający dane teleadresowe lekarzy i placówek oraz terminarz wizyt wydawany jest co roku, aż do teraz.

Pierwszy kwartał 2013 roku to powstanie bezpłatnego miesięcznika zdrowych wiadomości oraz informacji medycznych. „Twoje Zdrowie” wychodzi obecnie w łącznym nakładzie 55 ooo egzemplarzy i kolportowane jest w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu oraz Koszalinie. Czytelnicy mogą korzystać także z e-wydania, dzięki temu mają dostęp do publikacji z każdego miejsca i o każdej porze dnia.


TeleMedic24

Liczne referencje poświadczają nasze doświadczenie w obsłudze pacjentów i klientów na infoliniach, a także przeprowadzaniu ankiet i sondaży. Zakres świadczonych przez nas usług wciąż się poszerza. Współpracujemy nie tylko z placówkami związanymi ze zdrowiem, ale także z instytucjami i stowarzyszeniami, m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


TeleOPIEKA dla potrzebujących

W 2016 roku rozpoczął się pierwszy, pilotażowy program TeleOpieki. Współpraca z Urzędem Miasta Koszalin pozwoliła udzielić wsparcia niemal 30 z najbardziej potrzebujących podopiecznych koszalińskiego Domu Pomocy Społecznej. Samorządy dostrzegły zapotrzebowanie na tego typu pomoc dla seniorów i w kolejnym roku przeznaczyły budżet potrzebny na ich realizację. W 2017 roku z TeleOpieki dla Seniorów korzystały Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Infomedic udostępnia system TeleOpieki dla Seniorów wszystkim zainteresowanym i potrzebującym osobom. Pod naszą opieką znajdują się osoby z Koszalina, Kołobrzegu, Słupska oraz Szczecinka, ale system dostępny jest w całym regionie.

System Infomedic TeleOpieka dla Seniorów został zauważony i doceniony w plebiscytach – przypadło nam wyróżnienie podczas Laury Made in Koszalin 2016, II miejsce podczas Plebiscytu Naszego Miasta Koszalin w kategorii Najlepsza Usługa Lata oraz nominacja do Plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza 2017.


Fundacja Infomedic "Nie zapomnij o mnie"

Realizujemy misję niesienia pomocy innym, inspirowania ludzi do zmiany, wygrywania swojego życia. Poprzez konkretne działania z wolontariuszami i darczyńcami zmieniamy smutną rzeczywistość samotnych i chorych Osób na dni pełne nadziei i światła.

Dzięki działaniom Fundacji Infomedic "Nie zapomnij o mnie" osoby starsze i chore, często wykluczone, będą miały zapewnioną pomoc przekazaną w paczkach od Darczyńców, opiekę w formie TeleOPIEKI oraz Wolontariusza. Pragniemy również wydobywać talenty ukryte u Osób starszych i wykorzystać w pełni ich potencjał.


Grupa Infomedic

Obecnie firma działa jako Grupa Infomedic, która łączy cztery ściśle współpracujące ze sobą podmioty: portal Infomedic.pl, bezpłatny miesięcznik medyczny Twoje Zdrowie, system infolinii TeleMedic24 oraz TeleOpiekę dla Seniorów. Wszystko to w trosce o potrzeby pacjentów i podopiecznych.